páternostery

půdou i sklepem projedete bez nebezpečí

Škodův palác – Magistrát Hl. m. Prahy

páternoster je veřejnosti PŘÍSTUPNÝ páternoster je veřejnosti PŘÍSTUPNÝ

Jungmannova 35/29, Praha 1 – Nové Město

Vchod do centrální přízemní pasáže z ulice Jungmannovy

Pavel Janák patří nepochybně mezi nejvýznačnější meziválečné architekty. Žák Otto Wagnera svá první díla vystavěl především ve stylu dekorativismu a moderny, později však přešel přes tvorbu art déco a inovovaného kubismu k funkcionalismu. Vtiskl výraznou a nezaměnitelnou podobu mnoha významným pražským stavbám, dodnes přejíždíme přes jím navržený Hlávkův most, bytová kolonie Baba je zase pokládána za vzor tehdejší funkcionalistické architektury. Je také autorem vnitřní přístavby Černínského paláce z dvacátých let a úprav starého křídla.

Pohled na budovu z prostoru náměstí u stanice metra Národní Třída

Ve spolupráci s českoněmeckým architektem Josefem Zaschem Janák vyprojektoval výrazný vzhled fasády paláce Adria ve stylu art déco na rohu Jungmannova náměstí a stejnojmenné ulice, který byl postaven v roce 1925. Na tento projekt do Jungmannovy volně navazuje budova ředitelství Škodových závodů z roku 1929. Rozhodně se ale nejedná o rozšíření Paláce Adria – jednak je investorem jiná instituce a za druhé je vzhled obou projektů nesrovnatelný. Pro Škodův palác, jak se budově začalo rychle přezdívat, Janák zvolil pozdně kubistický styl.

Pozdně kubistický styl architektury Škodova paláce

Původně přitom mělo jít jen o jakousi rozšířenou regulaci území, na kterém se do té doby tísnilo několik menších barokních domů. Škoda ale požadovala novostavbu bez začlenění stávající zástavby. Janák proto navrhl pětipatrovou dvanáctiosovou budovu s geometricky kubistickými prvky zejména nad hlavním vchodem a poté ve vyšších patrech průčelí.

Východní páternoster

Po dokončení hlavní části pokračuje projekt druhou částí, která se dovrší až na konci třicátých let – prodloužení paláce přes nároží do ulice Charvátovy.

Západní páternoster - střední sloupek

Oba páternostery jsou umístěny v odbočkách z ústřední pasáže, která se táhne skrz přízemí paláce. Jejich technické údaje jsou zcela totožné: vyrobila je ještě v zakázce pro ČEZ, který zde v devadesátých letech sídlil, firma KONE roku 1995. Oba výtahy obsluhují šest stanic (přízemí až 5. patro), 14. kabin překonává v šachtě 21 metrů.

Východní páternoster - osvětlení nástupiště

Západní páternoster v přízemí

Zdroj: internetové stránky Magistrátu hlavního města Prahy, realitní společnosti Copa Retail s.r.o., archiweb.cz

archii.cz | CMS timqui.net | © 2005-2008 David Kabele