páternostery

půdou i sklepem projedete bez nebezpečí

Právnická fakulta UK

páternoster je veřejnosti PŘÍSTUPNÝ

nám. Curieových 7, Praha 1 – Staré Město

Skoro jako za Masaryka. Stará dvounáprová tramvaj a budova Právnické fakulty z roku 1931.

Dnešní „univerzitní čtvrť“ mezi Josefovem a vltavským nábřežím se plánovala už od začátku minulého století. Táhlé spory o budoucí podobu budov a následující válka však projekty zhatily a s výstavbou se začalo až v nové republice. Architekt Jan Kotěra pracoval na architektonickém návrhu novoklasicistní budovy Právnické fakulty skoro patnáct let. Když už mu byl projekt po mnoha peripetiích a odkladech definitivně zadán, po měsíci zemřel. Jeho kolega Ladislav Machoň však plány převzal a dle Kotěrova návrhu budovu v letech 1926–1931 postavil.

Pohled na fakultu od holetu Intercontinental.

Hlavní vchod do budovy Právnické fakulty je otočen k předpolí Čechova mostu. Odtud se vstupuje do vstupního foyer, architektonicky zajímavého použitím různých kamenných obkladů a sloupů, jakoby v antickém stylu. Vestibul navazuje přes centrální chodbu do ústřední haly.

Moderní funkcionalistická galerie jakoby ani nepatřila do exteriérově klasicizující budovy.

Ta je vytvořena jako atrium, které po svých okrajích hostí čtyři galerie s vchody do jednotlivých kanceláří a učeben. Atrium je výborně prosvětlené dvojitou skleněnou střechou s ocelovou konstrukcí, tvořící jakýsi skleník mezi oběma vrstvami skla.

"Skleník" tvořící střechu atria hlavní auly. V pozadí okno do strojovny.

Interiér je vyzdoben také sochami, dvěmi fontánkami a dalšími ozdobnými prvky. Dům je pětitraktový, podsklepený dvěma suterény a čtyřpatrový, probíhá ovšem nástavba dalšího, pátého, podlaží. Protáhlá budova svým mírným zakřivením sleduje koryto řeky Vltavy na jedné straně a ulici 17. Listopadu na druhé.

Vzácná budova, jedna z prvních svého druhu z architektonického hlediska, byla v polovině devadesátých let rekonstruována. Jako celek a některé zajímavé dílčí detaily se však dochovaly původní a tak budova Právnické fakulty je dnes mezi památkově chráněnými objekty. Během rekonstrukce fakulta proměnila studovnu, knihovnu i další místnosti, které spojuje kromě několika nových běžných výtahů i původní páternoster.

Páternoster v přízemí

Oběžný výtah je však dnes dlouhodobě odstaven, kvůli špatnému technickému stavu. „Dům je památkově chráněn, takže páternoster vybourat nemůžeme“, říká Aleš Hájek z vedení fakulty, „ale to ani nechceme. Naším cílem je rekonstrukce výtahu, je však pro nás zatím příliš finančně nákladná“. Páternoster je trvale odstaven od roku 2005, už předtím byl spouštěn sporadicky.

Zde by měl správně člověk vystoupit, čtvrté patro je totiž poslední.

Oběžný výtah na Právnické fakultě je však dosti unikátním. Zaprvé tím, že ho vyrobila továrna Škoda. Nevím, jestli to byl nějaký zkušební vzorek, každopádně o jiném páternosteru od Škodovky nevím. A druhou atypičností, danou však spíše prostorovými důvody, je umístění dolní úvratě v prostorách závodní jídelny v prvním suterénu. Spokojení strávníci tak dnes ani neví, že za nenápadnou skříní částečně zakrytou jídelním stolem se skrývá polygonové kolo oběžného výtahu, i když je dnes ztichlé.

Výrobce: Škoda. Tato továrna se však na poli výtahů moc neproslavila, narozdíl třeba od ČKD.

Z talíře rovnou do výtahu. Netradiční umístění dolního obratiště v prostorách jídelny.

Páternoster je situován po levé straně od hlavního vstupu (od náměstí Curieových) v centrální galeriové aule. Studenty a jejich profesory dříve vozilo dvanáct kabinek z roku 1929, stejně starých jako výtah sám. Horní strojovna je umístěna na střešní konstrukci vedle zastřešení ústředního atria v prostorách centra vzduchotechniky.

Páternoster tiše čekající na svůj osud...

Za umožnění fotodokumentace a informace o výtahu děkuji vedení Právnické fakulty univerzity Karlovy a za prohlídku s výkladem panu Aleši Hájkovi.

Informace o budově: Pražské domy vyprávějí V., Josef Hrubeš, Eva Hrubešová © Academia 1999 a Pražská informační služba.

archii.cz | CMS timqui.net | © 2005-2008 David Kabele