páternostery

půdou i sklepem projedete bez nebezpečí

Palác YMCA

páternoster je veřejnosti PŘÍSTUPNÝ

Na Poříčí 12, Praha 1, Nové Město

Jedním ze zajímavých domů první poloviny ulice Na Poříčí je PALÁC YMCA, šestipatrový polyfunkční dům z roku 1928 od Ing. arch. Eduarda Hniličky. Organizací, která novou stavbu objednala byla YMCA – Křesťanské sdružení mladých mužů, založeno roku 1844 v Anglii.

image

V této moderní stavbě, při jejíž realizaci byly použity tehdy nové materiály jako železobeton, asfalt, sklobeton a korek, bychom nalezli 170 ložnic v prvním až pátém patře s celkovou kapacitou 300 lůžek, dále v podkroví klubovny pro mládež, na střešní terase hřiště. V mezaninu pak byly kanceláře, kavárny, klubovny, tělocvična 30×13 m s běžeckou dráhou na galerii a šatnou, dílny a učebny.

V přízemí byla kavárna do ulice, knihovna, bar, čítárna a šatny. V suterénu se nalézala velká jídelna, kuchyně, plovárna s bazénem 25×7 m, sprchové lázně, parní lázeň a místo pro masáže, v pasáži obchody a služby.

V celém domě byla teplá voda, topení a skvěle vyřešená výměna vzduchu ve společenských prostorách a sportovních zařízeních.

Budova Paláce YMCA byla slavnostně otevřena 28. dubna 1928. Sídlily v ní ústředí YMCA v ČSR, pražská YMCA, ubytovna pro svobodné muže a centrum aktivit pro tělesný a duševní rozvoj mládeže.

Druhá světová válka však provoz paláce i YMCy jako sdružení velmi postihla. Obnovit činnost se povedlo po roce 1945, ale únor 1948 na téměř půlstoletí aktivity srdužení přerušil. Palác přešel pod křídla Ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy. Potřetí se YMCA a s ní i palác ke svému původnímu účelu narodil roku 1991.

V roce 1997 bylo v budově po tříleté náročné rekonstrukci otevřeno pro veřejnost moderně řešené SPOTRCENTRUM YMCA. Při rekonstrukci byly ve studni, která napájí bazén, nalezeny busty E. Beneše a T.G. Masaryka od Jany Štursy, skryté buď před nacisty nebo komunisty.

image image

Páternoster je umístěn hned za recepcí, proti hlavnímu schodišti. Původní dokumentace k výtahu se nám bohužel nedochovala, nicméně přesto díky vedení společnosti Palác YMCA, s.r.o., o páternosteru víme mnoho. Byl vyroben spolu s budovou, tedy roku 1928 firmou Jan Prokopec. Je to tedy jeden z posledních funkčních Prokopcových páterů.

Páternoster obsluhuje 7 podlaží. V šachtě obíhá 16 kabinek rychlostí 0,25 m/s pomocí elektromotoru ČKD o výkonu 7,5kW. V jednom směru kabina překoná převýšení 19,79 m. Servis výtahu provádí fa. Lift-servis Karla Sedláka.

image image image

krátké video ze strojovny (MOV, 5MB)

Za zmínku stojí umístění strojovny výtahu, podobně jako např. v Českém rozhlase je usazena v nástavbě na střeše budovy. Dostat se sem (zejména se stativem) tak není úplně snadné, neb jediná možná cesta vede žebříkem z nejvyššího poschodí. Odměnou vám však bude jedinečný a neobvyklý výhled na centrum Prahy.

image image

Aktualizace 2011: Správa budovy dle svého vyjádření dlouhodobě uvažuje o zásadní rekonstrukci, popř. výměně výtahu (výtah je v současnosti jeden z nejstarších páternosterů v Praze bez zásadní rekonstrukce). Preferovanou variantou, o které správa domu v současnosti nejvíce uvažuje, je výměna kabinek, na kterých je dlouhá služba nejvíce patrná, se zachováním strojní části. Výměna např. motoru nebo polygonálního kola je jen velice obtížně představitelná, strojovna je ve střešní nástavbě a přístup k ní je jen malým průzorem ve střeše, nehledě k dalším částem budovy.

Informace: Palác YMCA, s.r o.; Pražská informační služba a odpovědné osoby.

archii.cz | CMS timqui.net | © 2005-2008 David Kabele