páternostery

půdou i sklepem projedete bez nebezpečí

Palác Lucerna – část při ul. Štěpánské

páternoster je veřejnosti PŘÍSTUPNÝ

Štěpánská 61, Praha 1

image

Palác Lucerna je tvořen celým komplexem domů, jež postupně vznikaly v letech 1907 až 1921. Projekt vypracoval a zrealizoval ing. Vácslav Havel ve spolupráci s architektem Stanislavem Bechyněm.

Tento secesní multifunkční palác byl první pražskou železobetonovou budovou se zastřešenou a prosklenou pasáží – věcí do té doby v Čechách nevídanou.

Palác Lucerna se stal záhy po postavení centrem kulturního a společenského života v Praze. Svůj statut zachovává Lucerna do dnešních dnů, kdy je nositelem odkazu bohaté kulturní tradice České republiky, patří také mezi památkově chráněné objekty.

image

Areál tvoří sedmipatrový třítraktový dům se třemi suterény a několika schodišti, který byl vybudován v letech 1906–1910. K tomuto dokončenému objektu byl pak ve Štěpánské ulici přistaven čtyřpodlažní dům, který byl s dosavadní budovou propojen dvorem, jenž byl ve výši druhého patra zakryt skleněnou konstrukcí. Nad tím pak byla budova rozšířena o třetí trakt a o dvoranu se zastřešenou kupolí, vyvolávající dojem skutečné zveličené lucerny. Její železobetonová konstrukce byla zasklena zvláštním silným sklem.

image

Jako poslední byl v r. 1920 dokončen Velký sál Lucerny, tehdy největší prostora v Československu, v němž se dosud konají koncerty, plesy a další kulturní a společenské akce.

Lucerna má i další prvenství. Byla zde první pražská pasáž a první pražský jídelní automat. Za zmínku rozhodně stojí i legendární střešní terasy, které byly oblíbeným místem pro odpočinek výletních i jednajících Pražanů. Z důvodů havarijního stavu jsou terasy bohužel momentálně nepřístupné.

image

Lucernový páternoster patří mezi novější exempláře. Vyměněn byl patrně v polovině sedmdesátých let, kdy palác zachvátil požár. Na výrobním štítku u výtahu je psáno, že byl vyroben v roce 1977 chrudimskou Transportou. Výtah je umístěn naproti vchodu do Velkého sálu a obsluhuje kancelářský trakt v jižní části objektu. Zdvih výtahu činí 19,72 metru a dopravní rychlost je spíše nižší: 0,25 metrů za sekundu. Na řetězu je zavěšeno 18 kabin, které kolují mezi 6 patry.

I když toto není tak úplně pravda, protože kabinky, ještě než „doplují“ k řetězovým kolům na otočení směru, musí překonat několik nedostupných stanic. V horní části se nachází jeden slepý výstup a směrem do sklepa jsou zazděny dokonce dvě stanice. Důvod? Nevím, ptal jsem se mnoha odpovědných osob, jediné čeho jsem se dopátral je informace, že i původní páternoster před vyhořením spojoval i zaslepené stanice.

Moje vysvětlení je prozaické: Původně jezdíval páternoster až do podzemí, tedy do prostor určených ke kultuře (zde je totiž právě hlavní sál). Poté však zajíždění osob do těchto pater začalo být nežádoucí a vrzání páternosteru snad rušivé. Tudíž se přistoupilo k zaslepení stanic.

Informace: LUCERNA-BARRANDOV, spol. s r.o.; Česká televize; Pražská informační služba

archii.cz | CMS timqui.net | © 2005-2008 David Kabele