páternostery

půdou i sklepem projedete bez nebezpečí

Palác býv. Městské pojišťovny

páternoster je veřejnosti NEPŘÍSTUPNÝ

Staroměstské náměstí 6, Praha 1 – Staré Město

Secesní dům čp. 6 na Staroměstském náměstí dnes patří Ministerstvu pro místní rozvoj.

Už na přelomu minulého století byly pře mezi zájemci o nové objekty na jedné a památkáři na druhé straně běžné. Dokládá to případ budovy, kde dnes sídlí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Na území dnešního domu čp. 932 stávaly až do roku 1899 barokní domky; jednomu se na Starém Městě pražském říkalo „U zlaté hvězdy“.

Osvald Polívka, jeden z nejvýznačnějších tehdejších architektů, navrhl projekt, který žádanou secesní novostavbu dělil do dvou celků. Levá část paláce tak vzhledem připomíná právě onen novobarokní dům U zlaté hvězdy. Tím uklidnil ochránce památek a stavba tak mohla být realizována firmou Schaffer v letech 1899–1901.

Polívka však v už roce 1910 otvíral další část komplexu pro Městskou pojišťovnu, včetně kovové a prosklené dvorany. Areál zaujímá velkou část domovního bloku, zejména mezi náměstím a Salvátorskou ulicí. V letech 1933–1934 byly totiž právě při Salvátorské ulici přistavěny další kancelářské i obytné objekty podle návrhu Františka Roitha.

Mramorový portál je ozdoben drobnými alegorickými postavami univerzitních fakult od Ladislava Šalouna. Průčelí nad okny zdobí mušle, putti a masky, při štítu nad 4. patrem jsou k vidění plastiky, mozaika s kněžnou Libuší a dvě alegorické sochy.

Páternoster v přízemní stanici

Úprava hlavního vchodu ze sedmdesátých let je obecně označována za znehodnocující. Pro nás je však důležité, že díky této rekonstrukci je nyní v pravé etáži vstupního portálu výtah páternoster. Vyrobila ho, tradičně, Transporta a to v roce 1976. Nevím, zdali byl na jeho místě oběžný výtah už předtím; Lucie Kulhánková z MMR ČR k tomu říká: „Nejstarší údržbář, který je tu už 27 let, nepamatuje, že by tu před tímto páter nosterem byl nějaký jiný.“

Strojovna - vlevo je vidět část kabiny, vpravo pak polygonové kolo a hnací motor

Pokud tomu tak je, tak zdejší páternoster patří mezi nejnovější oběžné výtahy a zajímavé je, že byl začleněn do už tehdy architektonicky zajímavé secesní budovy. Navíc obsluhuje pouze čtyři podlaží, čímž se řadí k výtahům s nejnižším zdvihem (zde 13,5 metru). I počet kabinek je relativně malý, v šachtě jich obíhá 14.

Dolní úvrať oběžného výtahu -  uprostřed vodící kolejnice, vpravo řetězové kolo

Za informace a umožnění fotodokumentace děkuji odboru vnějších vztahů Ministerstava pro místní rozvoj ČR, a panu Tůmovi za zpřístupnění strojoven oku objektivu.

Informace o budově: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček, © Academia 1996 a Pražská informační služba.

archii.cz | CMS timqui.net | © 2005-2008 David Kabele