páternostery

půdou i sklepem projedete bez nebezpečí

Ministerstvo zemědělství

páternoster je veřejnosti NEPŘÍSTUPNÝ

Těšnov 17, Praha 1

Ministerstvo zemědělství na Těšnově

Ministerstvo Financí v Letenské, Šekový úřad na Václavském náměstí, Městská knihovna na Mariánském náměstí, budova ČNB Na Příkopech nebo Ministerstvo zemědělství na Těšnově. Společným jmenovatelem těchto významných meziválečných staveb je jejich architekt – František Roith (1876–1942). Ten je představitelem oficiální pražské architektury v monumentálně akademickém duchu.

Charakteristický pro tyto stavby je jednoduchý, objemově plný rozvrh, používání obkladů a členění pilastry. Zároveň však velmi moderní a technicky vyspělé stavby výborně zasazoval do dosavadního okolí.

Počátek stavby budovy Ministerstva zemědělství na pravém vltavském břehu se datuje do roku 1925. Na otáčivé dveře u vchodu zatlačil úředník poprvé po sedmi letech – léta Páně 1932. A když už jsme u těch otáčivých předmětů, tak mezi ně můžeme zařadit i páternoster.

pohled na stanici výtahu v přízemí

Jak se na počátek třicátých let sluší, výrobcem byl Kolben & Daněk, ČKD. Z výrobní „linky“ sjel výtah roku 1930. Po téměř pětasedmdesáti letech věrné služby byl ovšem roku 2004 vyměněn za zcela nový, vyrobený firmou Kone – takže se jedná o nejnovější oběžný výtah v Praze.

Na první pohled byste to možná ani netypovali, neb všech dvanáct kabinek bylo vytvořeno dle původního (možná Roithova) vzoru, takže dřevěné obložení i další viditelné prvky páternosteru jsou věrnou replikou designu z první republiky. To tvoří tento výtah právě tak zajímavým, protože kombinace elegance a novoty tvoří dohromady skvělý celek.

Původní strojovna z třicátých let je dnes již nahrazena strojem Kone

Fotografie původního hnacího stroje od ČKD, který zde dnes už nenajdete, je nad tímto odstavcem, tehdejší vzhled výtahu z pohledu cestujího ukazuje fotka níže. Oběžný výtah slouží pěti patrům a je umístěn v levé části hlavního atria.

takto vypadal páternoster před výměnou - můžeme srovnávat s nynějším stavem...

„Nikdy bychom nedosáhli moderními výtahy takové kapacity, jako máme teď,“ říká vedoucí kanceláře správy budov ministerstva Pavel Carboch. Jeden z dokladů, že páternoster je zatím nepřekonané zařízení…

a toto je už nová strojovna, ještě novotou vonící

Informace: MZe ČR, Kone, a.s., internet

archii.cz | CMS timqui.net | © 2005-2008 David Kabele