páternostery

půdou i sklepem projedete bez nebezpečí

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

páternoster je veřejnosti NEPŘÍSTUPNÝ

Na Poříčním právu 1, Praha 2

Budova MPSV, fotografie z roku 2006

Právě zrozený Československý stát si potřeboval zajistit své fungování. Proto dodnes většina našich ministerstev využívá objektů, které pro ně vybudovala nová republika mezi oběma světovými válkami. Mezi nimi jsou i dvě vrcholně důležité instituce – Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věci. Obývají symetrický areál, který vyrostl jako jakési „podhradí“ pod Emauzami, tedy na novoměstské straně Palackého mostu v letech 1924–1929. Socha Františka Palackého, která na stejnojmenném náměstí vyrostla těsně před první světovou válkou, byla vedle Emauz prvkem, který nesměl v nově vzniklém komplexu zapadnout. Architekt Bohumil Hypšman proto vystavěl použitím kamenů velkolepě působící prostor před vstupem do budovy Ministerstva zdravotnictví, jehož hlavním prvkem je právě mohutně sedící Palacký.

Budova MPSV, fotografie z roku 2006

Budova Ministerstva zdravotnictví pokračuje směrem k Modřanům a ve svém zakončení obepíná částečně středové volné prostranství, které je osou souměrnosti ke druhému objektu – dnes budově Ministerstva práce, tenkrát Zemského úřadu. Samodružným bodem obou symetrických budov byl dříve kamenný monolit z mrákotínské žuly, navržený také Hypšmanem, který byl zničen nacisty – připomínal totiž čs. legionáře. Stál přesně uprostřed dnes travnatého náměstíčka mezi budovami ministerstev.

Páternoster v budově MPSV, fotografie z roku 2006

Dobový ohlas Hypšmanova díla nebyl zrovna lichotivý. Novoklasicistní krychlovitý areál s konzervativními puristickými prvky už v té době působil příliš mohutně a těžkopádně.

Hlavní pětipatrové budovy jsou uspořádány kolem centrální dvorany s dvěma schodišti. Vedlejší křídla, směřující ke společnému dvoru, jsou dvoupatrová. Hlavní průčelí, tedy u budovy Ministerstva zdravotnictví do prostoru Palackého náměstí a u objektu Ministerstva práce do ulice se starosvětsky znějícím názvem Na Poříčním právu jsou členěna vertikálními fasádovými sloupy do sedmi os ve výšky druhého patra. Vstupní část včetně pilastrů, oddělujících trojici těžkých vrat, je pokrytý travertinem.

Dvorana s páternosterem v budově MPSV, fotografie z roku 2006

Centrální dvorany jsou obloženy mramorem, prostor doplňují plastiky. V budově bývalého Zemského úřadu, dnes Ministerstva práce a sociálních věcí, je vedle schodišť též možné použít oběžný výtah. V budově vedlejšího úřadu – dnes tu sídlí Ministerstvo zdravotnictví – už byl páternoster bohužel zrušen.

archii.cz | CMS timqui.net | © 2005-2008 David Kabele