páternostery

půdou i sklepem projedete bez nebezpečí

Budova Ministerstva financí

páternoster je veřejnosti NEPŘÍSTUPNÝ

Lazarská 15, Praha 1, Nové Město

image

Když se Báňská a hutní společnost na počátku dvacátých let rozhodovala, kam své sídlo z Vídně přesune, dlouho vážně uvažovala nad Brnem, které je severomoravským průmyslovým oblastem blíž než Praha. Ta se však stávala stále větším centrem obchodního života a pozemky po zdemolovaných domech na rohu Lazarské a Vodičkovy ulice se jevily jako příhodné místo.

V roce 1927 Báňská a hutní společnost zakoupila parcelu a mezi léty 1928–1930 zde vyrostla honosná funkcionalistická administrativní budova, zabírající plochu původně po třech obytných domech. V přízemní části vznikla pasáž s Divadlem Vlasty Buriana, dnes zde hraje divadlo Komedie. Budovu navrhl architekt ing. Josef K. Říha. Po II. Světové válce přešla stavba do majetku Ministerstva národní obrany ČSSR, dnes zde má pobočku Ministerstvo financí.

image

Budova je řešena dvěma trakty, hlavní vchod do budovy je přes vestibul z Lazarské. Dvoranou se projde k hlavnímu schodišti, vedle kterého je možno použít též páternoster.

Oběžný výtah byl vyroben až v roce 1932, tedy dva roky po zprovoznění budovy, společností ČKD. Obsluhoval sedmero podlaží pomocí 16 kabin po 160 kg maximálního zatížení.

image

V roce 2002 se dočkal kompletní rekonstrukce, spočívající ve výměně celého elektrického sytému a obnovy kabin. Podruhé se tedy páternoster narodil druhý únorový den roku 2002 díky společnosti KONE. Od tohoto data páternoster také projíždí už osmi patry.

Za umožnění fotografování děkuji Mgr. Petře Špačkové (PR) a Ing. Zdeňku Oponovi; MFČR Informace o historii objektu: Pražské domy vyprávějí… (Díl 6), Josef Hrubeš, Eva Hrubešová, Academia 2004

archii.cz | CMS timqui.net | © 2005-2008 David Kabele