páternostery

půdou i sklepem projedete bez nebezpečí

Dělnická úrazová pojišťovna, Úřad MČ Praha 7

páternoster je veřejnosti přístupný

Nábřeží kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7 – Holešovice-Bubny

Dům bývalé Dělnické úrazové pojišťovny z paláce YMCA

Úrazová pojišťovna dělnická pro Čechy. Státní plánovací komise. Úřad městské části Prahy 7. Finanční úřad pro městské části Praha 6 a Praha 7. A Česká konsolidační agentura. Všechny tyto instituce se vystřídaly v monumentální a monumentalistické budově o více než sedmi stech místností nedaleko Strossmayerova náměstí. Tři posledně jmenované úřady sdílí kanceláře v současnosti společně, vlastníkem objektu je však právě Česká konsolidační agentura.

ÚMČ Praha 7 z nábřeží

Průčelí paláce, obracející se směrem k Vltavě, zdobí alegorické sochy Josefa Mařatky nad hlavním vchodem. Postavy představují, stylově, pracovníky v dělnických profesích. Umělecky nejvýznačnější je nárožní část objektu obracející se k tramvajové zastávce Nábřeží kpt. Jaroše. Je tu uplatněno vertikální členění fasády s výraznými okny a výtvarnými prvky, včetně pamětní tabulky.

I interiéry byly náležitě vybaveny, stěny jsou obloženy leštěným mramorem a žulou, z venku vápencem. Železobetonovou budovu navrhl význačný český architekt té doby ing. Arch. Jaroslav Rössler, žák Jana Kotěry. Postavena byla v letech 1926–1929.

Vstupní hala z pohledu od hlavního vchodu

Páternoster je tady situován naproti hlavnímu vchodu z nábřeží, tedy symetricky v samém centru budovy. Informace o původním výtahu bohužel nemám k dispozici, důležité však je, že dnešní páternoster je ze vzhledového hlediska částečnou kopií původního zařízení. Vyrobila ho firma Kone v roce 1996.

Rekonstruovaný páternoster v nezvyklém tmavém kabátě

Protože se jedná o památkově chráněnou budovu, k rekonstrukci se vyslovil i Národní památkový ústav. V oficiálním vyjádření NPÚ stojí například: „Nelze připustit nahrazení původního ostění portálu pouhou replikou. Je nezbytné zachovat, resp. renovovat a znovu dosadit, zejména čelní a přední boční kazetové části ostění při vstupu. (…) Původní mosazná madla budou demontována a po renovaci opět namontována zpět.“ Kabiny jsou zhotoveny z tmavého mořeného dřeva. Zcela nové jsou tak pouze mechanické části výtahu, vše ostatní je tedy buď původní, nebo přesnou kopií dřívějšího výtahu z roku 1929.

Oběžný výtah slouží pěti patrům; s přízemím má tedy šest stanic. Mezi nimi pracuje 14 kabin, které pomocí motoru o výkonu 7 kW překonávají zdvih 19, 3 m.

Za fotografie výtahu děkuji Jiřímu Wagnerovi,
informace o páternosteru: Kone, a.s.,
informace o budově: http://www.ten­zor.cz/praha/let­na/ & Pražské domy vyprávějí V., Josef a Eva Hrubešovi © Academia 2001

archii.cz | CMS timqui.net | © 2005-2008 David Kabele