páternostery

půdou i sklepem projedete bez nebezpečí

Pojišťovna Sekuritas, dnes Úřad MČ Praha 1

páternoster je veřejnosti přístupný - v úředních hodinách

Vodičkova 18, Praha 1 – Nové Město

Palác, původně určený pojišťovně Sekuritas, dnes obývá úřad Prahy 1

Na místě dnešního sedmipatrového kancelářského objektu stály až do dvacátých let minulého století malé barokní domky, podobné těm, které se dodnes zachovaly po pravé straně Úřadu MČ Praha 1, a které tu dodnes – trochu smutně – stojí vedle mnohopodlažních funkcionalistických paláců, kterými je ulice Vodičkova a Lazarská poseta.

Podoba šachty vám o aktuálním roce nic nepoví, je totiž stále stejná...

Centrála tehdy velmi významné pojišťovny Sekuritas (od roku 1939 je zfúzována s italskou Generali) byla postavena v letech 1928–1930. Jako jedna z mnoha význačných společností si česká pobočka ústavu vybudovala honosné sídlo v žádané Vodičkově ulici. Architektonickou koncepci zadala pojišťovna věhlasnému německému architektovi Adolfu Foehrovi, v té době však široce působícímu i v Praze a Československu vůbec.

Oběžný výtah na úřadu MČ Praha 1, foto: Jiří Wagner

Ten navrhl puristický železobetonový dům s ustupujícími dvěma posledními patry, centrální pasáží v přízemí a balustrádovým schodišťovým jádrem. Pasáž sleduje půdorys původních barokních domků a je uzpůsobena pro běžný denní obchodní život. Z její střední části vyhází vchod k hlavnímu schodišti s třemi výtahy, z toho jedním oběžným. Ústřední vertikální komunikační centrum stojí za zmínku i díky zajímavému opláštění páternosteru – šachta je totiž „obložena“ bílým sklem a propouští tak světlo. Dům je cenný i částečným zachováním původních architektonických prvků.

Mírně vandalsky poškozená kabinka

„Projektovaná páternosterová osobní zdviž s elektrickým pohonem určena jest pro současnou dopravu 32 osob /neb 2560 kg/ v 16-ti stejných kabinách, t.j. vždy 2 osoby v jedné kabině, a vedena jest ve schodišti, spojujícím přízemí s mezzaninem , I., II., III., IV., V. a VI. poschodím, úhrnem 8 nástupních stanic o celkovém zdvihu 25, 48 m.“, tak praví popis k výkresu výtahu. Nutno sdělit, že číslování pater pak bylo změněno, kabiny nekolují mezi „mezzaninem“ a šestým patrem, nýbrž papírově mezzanin vynechávají a naopak zajíždějí až do poschodí sedmého. Oběžný výtah vyrobila karlínská akc. spol. ČKD pravděpodobně v roce 1929 nebo 1930, kolaudace byla provedena 26. 4. 1930 (takže přednedávnem jsme „oslavili“ už 76. narozeniny tohoto páternosteru).

Stroj s logem ČKD pohání páternoster na Úřadu MČ Praha 1 už tři čtvrtě století
Pohled z teras nad sedmým patrem do ulice Lazarské, zdalipak poznáváte palác vpravo...?

Za kolaudační popis výtahu děkuji panu Pavlu Weinerovi a ÚMČ Prahy 1.

archii.cz | CMS timqui.net | © 2005-2008 David Kabele