páternostery

půdou i sklepem projedete bez nebezpečí

Komerční banka

první páternoster - z ulice Štěpánské - je veřejnosti NEPŘÍSTUPNÝ druhý páternoster - z Václavského náměstí - je veřejnosti PŘÍSTUPNÝ

Václavské náměstí 42, Praha 1

image

S novým společenským uspořádáním v roce 1918 byla na pořadu dne též transformace státní správy. V rámci této byl rovněž vytvořen „Poštovní šekový úřad.“ Velmi důležitý orgán potřeboval pro své fungování administrativní, a proto i prostorové zázemí. Jako vhodný pozemek se jevil prostor bývalého domu U Primasů (ten byl proslaven věhlasným pivovarem), spolu s přiléhajícími objekty na rohu Václavského náměstí a ulice Ve Smečkách.

Architektonickou soutěž na zhotovitele nového sídla Poštovního šekového úřadu vyhrál František Roith, jehož projekt představoval budovu železobetonové pilířovité konstrukce. Stavět se začalo na jaře roku 1928, ovšem vše nasvědčovalo tomu, že palác Úřadu bude hotov rychle. Stavební práce totiž probíhaly i v zimě, což tehdy rozhodně nebylo běžné.

A tak už v prosinci 1931 byla celá čtyřkřídlá budova o rozloze 7 176 m2 slavnostně otevřena za velkého zájmu veřejnosti. Za zmínku stojí třeba velmi moderní několikatunový trezor nebo propracovaný systém interní potrubní pošty.

V padesátých létech budovu vlastnila a využívala jako své sídlo Státní banka, která udělala menší interiérové úpravy. Komplexní rekonstrukce, zaměřenou na zhodnocení historicky cenného objektu, se palác dočkal až ve druhé polovině devadesátých let. To už sloužil (a dodnes slouží) jako sídlo Komerční banky.

původní páternoster před rekonstrukcí objektusoučasný páternoster

V budově Poštovního šekového úřadu je téměř 60 různých zdviží, mezi nimi i dva oběžné výtahy z produkce ČKD. Do provozu byly uvedeny spolu se stavbou v roce 1931.

image

V rámci rekonstrukce objektu v letech 1995–1997 byly oba výtahy vyměněny za nové, tentokrát od spol. KONE. Patří tedy mezi páternostery ve vynikajícím technickém stavu. Důraz při modernizaci byl kladen na vzhled páternosterů, a tak jsou kabiny zhotoveny jako repliky původních klecí z první republiky.

image

Jako řešení problémů s požární ochranou jsou v každém patře nad vstupy do kabin oběžných výtahů ohnivzdorné rolety, které se v případě požáru stáhnou, a zabrání tak možnému rozšíření plamenů do dalších podlaží pomocí výtahové šachty.

image

První oběžný výtah je určen pro veřejnost, je u vchodu z Václavského náměstí. V šachtě koluje 14 kabin mezi šesti podlažími, strojovna je v půdním prostoru. Druhý páternoster má o dvě kabiny víc, neb obsluhuje pater sedm. Používají ho bankovní zaměstnanci, je umístěn za vrátnicí do Štěpánské ulice. Základní servis provádí firma Kone, servis protipožárních rolet Vlastimil Holešovský.

image image

Aktualizace 2011: Veřejný výtah neprošel žádnými vizuálními změnami a nebyl ani výrazně opravován.

Výtah v uzavřené části objektu byl zrekonstruovaný v srpnu 2009, provedené změny si vyžádaly 3 mil. KČ. Ačkoli se jedná o výtah relativně nový, jeho provoz byl spojen s celou řadou poruch a problémů, právě proto se vedení banky k tomuto kroku rozhodlo. Bylo například vyměněno horní polygonové kolo, protože tlouklo při styku s očky řetězu a rušilo tak úředníky v horních patrech. Mezi další – vizuální – změny patří zejména výměna zdrojů světla nad nástupišti za technologii LED, diody jsou skryté za matnými skly světelných těles. Nové jsou také gumové potahy podlah v prostorách nástupišť. Po rekonstrukci byla výrazně omezena provozní doba výtahu, ten je nyní denně provozován v rozsahu cca 7:00–17:00 hodin; dříve pracoval i 16 hodin denně.

Za informace děkuji: Komerční banka, a.s. (jmenovitě Zbyněk Havlíček), Altys, a.s., Vlastimil Holešovský, Pražské domy vyprávějí… (Díl 6), Josef Hrubeš, Eva Hrubešová, Academia 2000

archii.cz | CMS timqui.net | © 2005-2008 David Kabele