páternostery

půdou i sklepem projedete bez nebezpečí

Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

páternoster je veřejnosti PŘÍSTUPNÝ

Štěpánská 28/619, Praha 1 – Nové Město

budova Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu

Nešťastným důsledkem mohutné výstavby za první republiky v centru hlavního města byla masivní demolice historicky cenných, mnohdy až středověkých, domů a domků. Třeba vzhled ulic Vodičkovy nebo Štěpánské na začátku dvacátých let a těsně po válce je k nepoznání.

Pozdně barokní dům čp. 618 podlehl stavbě administrativních komplexů od věhlasného pražsko-německého architekta Adolfa Foehra (jeho dílem je také třeba úřad MČ Praha 1 v nedaleké Vodičkově nebo palác Dunaj na Národní třídě). Dva spojené domy vyrostly v letech 1926–1927. „Spolek pro chemickou a hutní výrobu“ zakoupil v roce 1939 také sousední starý dům čp. 619, který byl demolován, a plánoval na území všech těchto domů (tedy čp. 618 i 619) postavit zcela nový kancelářský palác pro své sídlo. Zajímavé je, že by tak musely být se zemí srovnány i pouhých deset let staré Foehrovy domy.

tabulka

Snad díky válce ze záměru částečně sešlo, jediným „poškozeným“ se tak stal původní klasicistní dům 619. Jakýmsi torzem a mementem velkolepého plánu, který připomíná ambiciózní záměry a následný protektorátní pád, je realizace pravého křídla projektované budovy od vídeňského architekta Stiva Vacka. Všechny nové budovy – Foehrovy i Vackovy – se v průběhu následných let propojily chodbami.

Funkcionalistická Vackova budova číslo 28 je třítraktová a čtyřpatrová, zajímavé je umístění vstupní dvorany asymetricky v levé části domu (opět pozůstatek starých plánů, kdy tento vstup měl být středem paláce). Do interiéru se vstupuje přes tento úchvatný prosklený vestibul s galerií v úrovni prvního poschodí k hlavnímu dvouramennému schodišti po levé straně, proti kterému vystupuje ostění oběžného výtahu.

přízemí - pohled na oběžný výtah ve schodišťovém traktu

Jeho kabiny kolují mezi sedmi patry, na řetězu je uchyceno 14 kabin. Výtah byl vyroben v roce 1982 Transportou Chrudim a uveden do provozu byl v březnu roku 1984 – bohužel tedy není původní. Motor o výkonu 2×7kW pohybuje kabinkami rychlostí 0,3 metrů za sekundu až do maximální výšky 21, 155 metrů.

pohled ze schodiště na páternoster

Zdroj: Umělecké památky Prahy (Nové Město), Růžena Baťková, Academia 1998

archii.cz | CMS timqui.net | © 2005-2008 David Kabele