páternostery

půdou i sklepem projedete bez nebezpečí

Páternoster v čp. 701 ve Vodičkově ulici

páternoster je veřejnosti NEPŘÍSTUPNÝ

Vodičkova 34, Praha 1

Dům EGAP ve Vodičkově

Další páternoster v oblasti na tato zařízení plodné, okolo Vodičkovy ulice, je výtah v centrále státní pojišťovny EGAP. Mezi válkami si důležité (a bohaté) společnosti rády stavěly velké luxusní paláce na předních pražských adresách. A tak Vodičkova je dnes přehlídkou velkolepých, relativně moderních, palácových staveb.

Mezi ně můžeme zařadit i obchodně-kancelářský objekt z let 1927–1929, jehož je autorem František Troníček. Stavební společnost Václava Nekvasila předala dokončený dům ke kolaudaci na Štědrý den roku ´29. Důležité je napojení na složitou a rozlehlou síť pasáží mezi palácem Lucerna a domem U Nováků. Typická funkcionalistická stavba je železobetonové konstrukce s osmi podlažími a několika vedlejšími trakty. Objekt je podsklepený dvěmi podzemními patry a třetím technickým podlažím s kotelnou orientovanou do Vodičkovy ulice.

Páternoster v šestém podlaží

První velkou rekonstrukcí, v rámci které došlo též k výměně páternosteru, prošel objekt v druhé polovině devadesátých let, kdy dům připadl do majetku Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. Renovace byla provedena s důrazem na původní výtvarný návrh paláce. Ten dnes hostí mimo kanceláří také drobné obchody a také třeba galerii. Smutné je jen to, že známá kavárna Film Café dnes už v pasáži hosty nevítá.

Oběžný výtah v EGAPu sloužil už od výstavby budovy, tedy od roku 1929. „Pro absolutní havarijní stav musel být při rekonstrukci vlastně nově vyroben a dodán firmou KONE, a.s.“, říká Zdena Široká, ředitelka odboru správy majetku pojišťovny.

Moderní hnací stroj vyrobený Kone

V technických i estetických parametrech se však shoduje se svým původním kolegou, stále obsluhuje osm podlaží, mezi kterými koluje 15 kabin. Design výtahu navrhla paní ak. Arch. Jana Tomanová, a to s důrazem na dřívější originální vzhled páternosteru. Ten je orientován naproti pasáži, funguje tak zcela paralelně s hlavním schodištěm. Kone, která nový oběžný výtah vyrobila v roce 1997, provádí stále i pravidelný servis zařízení.

Přízemí se schodišti a oběžným výtahem

Dle mého osobního názoru patří výtah v EGAPu mezi nejzajímavější pražské páternostery, a to zejména z vzhledového hlediska: důraz na repliku původních detailů při rekonstrukci (mosazné tabulky, apod.) přinesl své ovoce a tak jízda se stane trochu i uměleckým zážitkem…

Detail kabiny - povšiměte si postavení madel

Za umožnění fotodokumentace děkuji paní ing. Široké, EGAP, a.s.

archii.cz | CMS timqui.net | © 2005-2008 David Kabele