páternostery

půdou i sklepem projedete bez nebezpečí

Dům Družstevní asociace

páternoster je veřejnosti NEPŘÍSTUPNÝ

Těšnov 5–7, Praha 1 – Nové Město

Dům Družtevní asociace z let  1926-1928

Před dnešní novoklasicistní kancelářskou budovou stálo na této těšnovské parcele několik budov s centrálním přízemním domem, ty se však k 4. 11. 1926 změnily v suť, aby mohly pozemek uvolnit Velkonákupní společnosti konzumních družstev. Dům pro tuto společnost navrhl Adolf Foehr, postavila ji pak firma Matěje Blechy a ta budovu předala ke kolaudaci 23. 10. 1928.

Dům má třítaktovou dispozici, středním segmentem se táhne ústřední chodba, po pravé straně je pak centrální schodiště, které ve své střední části tvoří šachtu výtahu a výstupy se obrací k páternosteru. Hlavní průčelí je pětipatrové s ustupujícím podkrovím, přízemí otočené do ulice hostí řadu menších obchodů a lékárnu.

Typický transporťácký oběžný výtah

Páternoster zajišťoval vertikální dopravu už s novostavbou, pravděpodobně byl tedy v sedmdesátých letech jen vyměněn za nový. Ten vyrobila roku 1974 samozřejmě Transporta, i když „Protokol o dozoru nad vyhrazeným technickým zařízením provedeném podle zákona č. 174/88 Sb., § 4, odst. d) – g)“ dovolil spuštění provozu až k 5. 11. 1976, byť měl dozorující orgán, inž. Ruml, k výtahu některé výhrady.

Informační cedulka uvnitř poslední, třinácté, kabiny.

Výtah má 13 kabin, ty obsluhují šest stanic, strojovna je tedy umístěna v podkroví. Zdvih činí 18,5 metru, tuto výšku kabinka překoná díky motoru o výkonu 7 kW. Zajímavé je, že nosnost jedné kabiny je omezena na 150 kg, standardní páternoster dovoluje ještě o deset kilogramů na kabinu více.

Informace: Realcoop, s r. o., Umělecké památky Prahy II., Nové Město a Vyšehrad, Academia © 1998

archii.cz | CMS timqui.net | © 2005-2008 David Kabele