páternostery

půdou i sklepem projedete bez nebezpečí

ČSOB Na Příkopech

páternoster je veřejnosti NEPŘÍSTUPNÝ

Na příkopech 14, Panská 2, Praha 1 – Nové Město

Centrála Obchodní banky na pražských Příkopech

Až do dvacátých let dvacátého století tu stál nárožní drobný domek, patrně už z 14. století. Jeho zbouráním tak přišla Praha nejen o cennou památku, ale bankovní dům převálcoval také vzpomínku na Boženu Němcovou, která tu v původním domě zvaném U tří lip druhého ledna 1862 skonala. Proslýchá se, že umírala s legendární Babičkou v rukách, zdali je tomu tak, to nechám na jiných.

Pohled ze střechy budovy ČSOB od nástavby strojovny oběžného výtahu na Nové Město pražské

V letech 1927–1933 tu byla postavena centrála České průmyslové banky od nepříliš známého architekta Bedřicha Bendelmayera. Budova se tak stala jednou z mnoha ředitelství českých bankovních domů, které si pro své ústředí zvolili právě parcelu Na Příkopě. Ulici se díky tomu začalo trochu nadneseně přezdívat -český wall-street-. Dnes jsou Příkopy 18. nejdražší třídou na světě.

Čtvrté patro a páternoster

Palác je pětipatrový, páté podlaží ustupuje do podkroví. Je rozdělení na dva trakty, obrácené vždy do ulice Na Příkopech a Panské, objekt je dvojnásobně podsklepený. Ústřední část vyplňuje bankovní dvorana v úrovni přízemí a 1. patra. Dům je cihelný, s železobetonovým základem, nechybí ani umělecké detaily, například sousoší nad hlavním tříčlenným vchodem.

Palác dnes patří ČSOB, ta se však stěhuje do nového ústředí v Radlicích, takže budova svého majitele v nejbližší době změní.

Motor oběžného výtahu v prostorách horní úvratě

Oběžný výtah koluje v zadním traktu domu, tedy v části situované do Panské ulice. 14 kabinek z dílny ČKD projíždí šest stanic. Nejsem si však jist, zdali jsou kabiny, resp. jejich obložení původní, protože vypadají na Kolbena-Daňka velmi nezvykle. Páternoster byl vyroben v roce 1932, do provozu byl uveden pravděpodobně až s otevřením budovy o rok později.

První pomoc při úrazech el. proudem v podání z roku 1932 - po kliknutí se obrázek zvětší
Aktualizace 2011: Část budovy, která byla součástí bývalé centrály banky ČSOB, byla v roce 2009 zdemolována. Spolu s ní bohužel zanikl i páternoster v objektu obráceném do ulice Panské.


Za prohlídku budovy i výtahu děkuji Martinu Prokopovi.
Informace o budově: Umělecké památky Prahy – Nové Město, Růžena Baťková, © Academia 1998

archii.cz | CMS timqui.net | © 2005-2008 David Kabele