páternostery

půdou i sklepem projedete bez nebezpečí

Český rozhlas – nejstarší páternoster

páternoster je veřejnosti NEPŘÍSTUPNÝ

Vinohradská 12, Praha 2, Vinohrady

Po roce 1925 nastala zlatá éra českého rozhlasu. Tehdejší jediná vysílací společnost – Radiojournal – se stala státní, přejmenovala se na Československý rozhlas a začalo se uvažovat o nové moderní budově určené přímo pro potřeby tehdejšího vysílání. Byl vybrán prázdný pozemek na Fochově (dnes Vinohradské) třídě, kousek nad Muzeem.

Ing. arch. dr. Bohumil Sláma navrhl čtyřpatrovou (později o dvě patra navýšenou) konstruktivistickou budovu, která byla postavena v létech 1927–1932. Ve vysílacím i provozním sídle ČSRo nechyběla třeba laboratoř, transformační stanice, zvukotěsná nahrávací studia s nejmodernější technikou své doby, ladírna hudebních nástrojů a veškerá administrativa včetně ředitelství.

Činnost byla v této budově slavnostně započata 10. prosince roku 1933. Budova se stala symbolem a maskotem odbojového boje v těžkých chvílích českého národa; právě odtud se korigoval boj s fašisty i srpnovými okupanty, právě odtud zazněla slavná zoufalá volání o pomoc rozhlasu i celému národu.

Vstupní částí paláce tvoří velký vestibul, který byl zcela zničen v květnových dnech roku 1945, a proto byl jako jeden z mála prostor nepůvodní. Odtud se dá jít do hlavní chodby se schodištěm a páternosterem v jeho středu. Ten byl až do září 2007 nejstarším funkčním oběžným výtahem na našem území. Byl vyroben firmou Prokopec v roce 1920 (!), i když instalován a uveden do provozu byl až roku 1929. 18 kabin výtahu projíždělo jedním směrem 8 stanic a překonávalo zdvih 32,95 metrů rychlostí 0,25 metrů za vteřinu díky motoru o výkonu 10 kW. Strojovna je umístěna v nástavbě na střeše objektu.

Jak jsem zjistil v archivech, které zbyly po chrudimské Transportě, Československý rozhlas chtěl výtah jako zastaralý vyměnit už na začátku sedmdesátých let. „K rekonstrukci paternosteru bylo přikročeno na základě dopisu „Výtahy“ podnik hl. města Prahy ze dne 24. 7. 1970, ve kterém nám sdělili, že nemohou již provést další gen. opravu na uvedeném zařízení a doporučili nám provést celkovou rekonstrukci,“ píše se v interní korespondenci Transporty. Celkovou rekonstrukcí se tady myslí výměna celého výtahu. V „Technicko ekonomickém řešení“ se mimo jiné chybně uvádí datum instalace původního páternosteru (1933, oproti správnému roku 1929). Zajímavější však je, že rozpočet vyhotovený Transportou byl na tehdejší poměry nebývale velkolepý: celkové náklady na výměnu by činily bezmála osm set tisíc korun. Vše probíhalo dle plánu a výtah byl v Chrudimi v roce 1972 také vyroben. Do budovy rozhlasu ale přivezen nikdy nebyl. Díky malé nepřesnosti (šachta by musela být z technologických důvodů rozšířena o několik desítek centimetrů, to v historické budově nepřicházelo v úvahu) nebyl instalován a byl poté po úpravách použit v jiné budově.

Páternoster v budově Českého rozhlasu však bez rekonstrukce vydržel ještě téměř dalších 40 let. Poslední slavnostní jízda starým páternosterem před jeho generální opravou proběha 3. září 2007. Poté byl odstaven a uzavřena byla z důvodu celkové rekonstrukce i prakticky celá historická budova ČRo.

Strojovna nejstaršího pražského páternosteru, foto Kone, a.s.

Zajímavostí původního výtahu byly také například popelníčky u vstupů do kabinek. Bohužel je škoda, že se mnoho dalších původních detailů do dnešních dnů nedochovalo: nad nástupišti svítí zcela nepadnoucí osvětlovací tělesa a chybí i drtivá většina dřívějších madel. I dřevěné obložení kabin je z části nepůvodní.

Tady se kabinky otáčejí, foto Kone, a.s.

Aktualizace 2011 : Na nejstarším výtahu v České republice se toho od mé poslední práce na databázi pražských páternosterů změnilo opravdu mnoho. V rámci celkové rekonstrukce historické budovy rozhlasu prošel také výtah, prakticky ve věku svých osmdesáti let, v letech 2007–2008 svou první generální rekonstrukcí. Slovo rekonstrukce je tu na místě, strojní zařízení bylo zachováno a repasováno, ale je nadále původní a slouží nadále. Český rozhlas považuje tento oběžný výtah za svou chloubu a tak se také rekonstrukci věnovala mezi pracovníky ČRo patřičná pozornost.

Na výtahu došlo k těmto změnám:

Rekonstrukci výtahu provedla za cca 6 milionů KČ firma NADO výtahy z Hradce Králové. Historická budova rozhlasu a s ní i oběžný výtah byl znovu uveden do provozu v polovině roku 2009.

Za umožnění fotodokumentace a informace děkuji Zuzaně Foglarové z Českého rozhlasu. Údaje o budově poskytla mj. Pražská informační služba.

archii.cz | CMS timqui.net | © 2005-2008 David Kabele