páternostery

půdou i sklepem projedete bez nebezpečí

O projektu paternoster.ar­chii.cz

Autor projektu

Jak se tak člověku vrací útržky informací z raného dětství, mně občas probleskla hlavou kraťounká vzpomínka na to, jak jsem občas chodil s rodiči na Úřad městské části Praha 7 na Nábřeží kapitána Jaroše. A jak tak bývají děti uchvacovány různými věcmi, pro dospělé často zcela obyčejnými, mne zaujal ten speciální výtah, ten který umí na sebe upoutat pozornost nejednoho dítěte – byl to oběžný výtah, páternoster.

Samozřejmě, když se rodič zrovna nedíval, tak jsem také nenápadně nastoupil do kabinky, která se zrovna chystala do strojovny na „otočení“. Naštěstí mě v pěti letech ani nenapadlo, že by se kabiny mohly na půdě otočit vzhůru nohama, čehož se mnozí dospělí bojí. Po této zkušenosti jsem už asi nějak navázal s páternostery dobrý vztah…

Po dětsky dlouhých deseti letech, při náhodné exkurzi po městě obuvi Zlíně, jsem zavítal do baťova mrakodrapu – číslo 21., který byl zrovna těsně po rekonstrukci. Perfektně opravený oběžný výtah mne ihned „praštil“ do očí. S trochou nadsázky by se dalo říci, že mne páternoster podruhé a tentokrát možná navždy pohltil. V podstatě triviální staré zařízení mě zaujalo tak, jak se to dosud povedlo jen málokteré knížce nebo filmu. Co však udělá moderní člověk, když chce o něčem zjistit více? Podívá se na mezinárodní elektronickou síť zvanou internet. Jestliže jste se však v polovině roku 2005 chtěli o páternosterech cokoliv dozvědět, vyhledávač na vás vychrlil jen několik odkazů, které však s výtahy neměly nic společného. No a nápad byl tu – nápad zacelit informační díru na síti vlastními stránkami o páternosterech. Začal můj několikaměsíční boj a spolupráce s archivy a spisy, s knihovnami a knihami, s úřady a úředníky.

Jediným vodítkem byl pro mne zezačátku jen článek historika architektury Zdeňka Lukeše, píšícího na Neviditelném psu (). Ten mi po mé prosbě věnoval ještě další článek, v němž na výtahový projekt v plenkách upozornil, což mi pomohlo dostat plán zmapovat pražské páternostery a jejich historii do širšího povědomí internetové čtenářské obce.

Mé první kroky vedly přímo do objektů tak nazývanými otčenáši obdařenými, zkoušel jsem shánět informaci v technickém muzeu, v knihovnách; šťastné pak bylo setkání s výtahářskou společností KONE, a.s., resp. s odborníky z této firmy. Zejména díky Ing. Milanu Kuželovi jsem se tak mohl dostat k historickým análům i důležitým technickým datům.

Prosinec 2005 přinesl zásadní zlom v dějinách projektu. Stránky mapující historii, současnost a „předpovídající“ budoucnost českých oběžných výtahů se dostaly do virtuálního světa pod adresou paternoster.ar­chii.cz. Za rok a tři měsíce je zhlédlo téměř třicet tisíc návštěvníků – nejen z Česka, ale i ze sta dalších světových zemí. I aktivní čtenářské ohlasy byly neobyčejně četné a povzbuzující. Informace o projektu paternoster.ar­chii.cz uvedlo několik elektronických i tištěných periodik, ale také třeba vysílání do zahraničí Českého rozhlasu 7. Doufejme tedy, že webové stránky přinesly nejen zajímavé informace pro četné příchozí, ale pomohly také odstranit strach uživatelů páternosterů i jejich provozovatelů a přispěly ke splasknutí falešné mediální bubliny na téma páternostery vs. ďábelské normy Evropská unie.

Snažím se, aby stránky nepůsobily jako lobby výtahářských společností, ale aby objektivně informovaly o současném postavení páternosterů a jejich vyhlídkách na (třeba) lepší budoucnost. Stránky budou průběžně doplňovány a aktualizovány, projekt se totiž dostal do další, né však cílové fáze.

Poděkování

Zdeňku Lukešovi, NeviditelnýPes.cz

Radko Kynčlovi z Národního technického muzea

Michalu Švástovi, společnost Schindler CZ

Vlastimilu Holešovskému, technikovi

Jiřímu Wagnerovi, NeviditelnýPes.cz

Společnosti KONE, a.s., jmenovitě Ing.

Ing. , KONE, a.s.

Štěpánu Macurovi

Upozorňuji, že na celý dokument, který je zveřejněn pod internetovou adresou se vztahují autorská práva ve smyslu zákona 121/2000 Sb. V případě neoprávněného užití díla (textu, části textu, nebo přiloh k textu, zejména fotografií, nebo grafického stylu stránek), může být požadována náhrada škody jakož i omluva ve smyslu § 40 zákona 121/2000 Sb. Žádost o užití díla musí být konzultována před užitím díla třetí osobou; souhlas k užití díla smí udělit jen autor díla, popřípadě osoby citované, popřípadě uvedení vlastníci jiných děl a to výhradně písemně. Děkuji za pochopení.

Příjemné čtení a zdar páternosterům přeje David Kabele

archii.cz | CMS timqui.net | © 2005-2008 David Kabele