páternostery

půdou i sklepem projedete bez nebezpečí

Není výtah jako výtah, aneb chvilka o normách

V posledních letech se často ruší oběžné výtahy a jsou nahrazovány 2 klasickými výtahy s obousměrným sběrným řízením DUPLEX. Postupně tím mizí jedno zajímavé dopravní zařízení.

Proč jsou rušeny, když do administrativních budov jsou oběžné výtahy vhodné, ne-li nejvhodnější? Výhody páternosterů jsou nasnadě: minimální čekací časy, jednoduchost a tím pádem i bezporuchový provoz a též energetická nenáročnost. Více v obecném pojednání.

Nedůvěru způsobily série článků v médiích, kde se referovalo, že Evropská Unie bude tyto „legendární zdviže“ rušit, neboť údajně neodpovídají bezpečnostním normám. Takovou budoucnost oběžným výtahům věští řada občanů, protože mediální bublina udělala své.

A tak časté odpovědi bývalých provozovatelů, proč se rozhodli oběžný výtah ve svém objektu zrušit zní: „Protože EU“. Unie nařizuje, přikazuje, ruší. Ale je tomu skutečně tak? Jaký je ve skutečnosti vztah páternoster x zákon?

Z tisku a rozhlasu

MF DNES 31.7.2000:

„…Protože u páternosterů nelze instalovat dveře, nemají v EU budoucnost. U nás budou fungovat do konce své životnosti a pak budou postupně nahrazovány výtahy…“

MF DNES (Martin Komárek):

„…Pijáci přijdou o svou jistotu, rum a slivovici a mnozí si pro to stýskají. Z úřadů zmizí romantické páternostery. Vidíme tyto drobné ústrky. Nevidíme však, že všichni nasedneme do rychlozdviže…­.Jezdíme pomalu dokola. Docela jako v páternosteru­…Nebýt naděje na evropský výtah, čekala by nás ještě desetiletí zaostávání a provinční malosti…“

Zbyněk Prokop, ředitel odboru zahraničních vztahů magistrátního úřadu (MF DNES 25.2.2002):

„Populární výtahy páternoster – tedy výtahy, do nichž je možné kdykoliv nastoupit a vystoupit-postupně zmizí. … Mohou být v provozu do své opravy, která podléhá kolaudaci“

KVĚTY 20.2002: (viz příloha)

Hospodářské noviny 28.3.2003 (Vladimír Kaláb):

„Evropské normy například nepřipouštějí výtahy páternoster, které jsou energeticky nenáročné. Páternostery nemají dveře, a proto se budou muset vyměnit.“

ČR1-Radiožurnál 5.5.2003 (mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu Ivo Mravinec):

„Myslím, že tento typ výtahu příliš nevyhovuje, protože se u výtahů instalovaných před 1.říjnem 1999 mohou vyskytnout určitá rizika. Vstoupily v platnost 1.dubna 2003 nové normy ČSN 27 4002, 27 4007, 27 4011 … Přísným technickým normám, kromě páternosterů, nevyhovují i další desetitisíce výtahů v obytných domech“

Občas se vyskytne i jiný názor

15.7.2003 Jan Puci:

„…Tyto technické rarity totiž nejsou definovány jako výtah, ale jako strojní zařízení pro přepravu osob a ty mají úplně jiné podmínky pro provoz. Navíc v některých budovách by jejich zrušení nepovolili památkáři“

Tajemník Prahy 1 Jan Uxa (MF DNES 25.2.2002) na jejich oběžný výtah:

„Je v dobrém stavu, každý rok prochází technickou revizí a jeho zásadnější rekonstrukci zatím neplánujeme“

Mluvčí firmy OKD Ostrava Věra Breiová ( MF DNES 26.3.2003 ):

„Jde o spolehlivé zařízení, se kterým nejsou problémy“

Jsou současné oběžné výtahy v provozu výtahy?

Ano. Na oběžné výtahy se vztahovaly stejné normy a vyhlášky jako na klasické výtahy s přihlédnutím na specifičnost tohoto zařízení. To se ale týká jen páternosterů v současnosti funkčních a to vždy jen v době uvedení páternosteru do provozu.

Jedná se například o :

Neexistuje žádná platná vyhláška ani jiné nařízení, a to ani z Bruselu, které by používání oběžných výtahů zakazovalo nebo i jinak upravovalo jejich provoz!

Pochopitelně, aby mohly být současné páternostery i nadále v provozu, musejí být splněny alespoň požadavky dané v době „uvedení na trh“, kdy i oběžný výtah byl „výtah“.

Navíc při rekonstrukcích oběžných výtahů se v posledních letech zvyšovala bezpečnost provozu, která nebyla požadována původními předpisy a normami (nouzové osvětlení, samočinné vyzvánění při výpadku proudu, dvojčinná brzda, atp.) .

Byly by nové oběžné výtahy výtahy ?

Ne. Oběžný výtah není z pohledu současných evropských (a tím i našich) norem výtah a tudíž často citované normy ČSN EN 81–1 (Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních, nákladních a malých nákladních výtahů. Část 1: Elektrické výtahy) a ČSN 81–80 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Existující výtahy. Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů) se na oběžné výtahy a to jak oběžné výtahy v provozu, tak i případně nové, nevztahují:

ČSN EN 81–1 kapitola 1 Předmět normy bod 1.3 .Tato norma neplatí pro: d) zdvihací zařízení jako jsou oběžné výtahy,…

ČSN EN 81–80 kapitola 1 Předmět normy bod 1.4 .Tato norma neplatí pro: d) zdvihací zařízení jako jsou oběžné výtahy,…

Kdyby se v dnešní době měl instalovat do nové budovy nový oběžný výtah (což je velmi nepravděpodobné, poslední nový oběžný výtah se instaloval u nás před cca 25. lety), nevztahovala by se na něj ani Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES, v ČR vydaná jako Nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

Shora citovaná bezpečnostní norma ČSN EN 81–1 je totiž jednou z harmonizovaných norem této Směrnice a Nařízení vlády.

Vztahovala by se na něj Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES, které odpovídá Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení a Směrnice Rady 73/23/EHS ve znění Směrnice Rady 93/68/EHS, které odpovídá Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrické zařízení nízkého napětí.

Nový „otčenáš“ by se tak dostal do stejné kategorie jako například vertikální plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí, pohyblivé schody nebo pohyblivé chodníky. A bylo by na výrobci, jak by se s uvedenou problematikou vyrovnal.

Shrnutí

Takže ještě jednou, nový páternoster není v právním významu výtah, předpisy pro klecové výtahy se na něj tudíž nevztahují a žádné jiné nařízení, norma ani Vyhláška nebrání uvádění nových oběžných výtahů na trh a uvedení do provozu a už vůbec neupravuje provoz současných oběžných výtahů.

Vypracoval Ing. Milan Kužel, Kone, a.s., úpravy David Kabele

archii.cz | CMS timqui.net | © 2005-2008 David Kabele