páternostery

půdou i sklepem projedete bez nebezpečí

o páternosterech jinde

Šimon Kočí:

Wolfgang Flemming:

PraguePost, leden 2005: , překlad: Ohrožený druh

Neviditelný pes, 16.11.2004:

Večerník Praha, 30.8.2005: (obr 1., obr 2., obr 3.)

MF DNES, 22.2.2005:

Pozitivní noviny, 21.9.2005:

Prager Zeitung – magazin, 30. 3. 2006:

o & z projektu paterenoster.ar­chii.cz v tisku

Neviditelný pes, 9. 8. 2005:

E-stav.cz, 8. 2. 2006:

E-architekt.cz, 22. 2. 2006:

Český rozhlas 7 – rádio Praha (vysílání do zahraničí – anglická sekce), 22. 11. 2006:

iABC.cz, 4. 1. 2006:

Malé (ale naše) noviny, 9. 12. 2005:

Stalo se.cz, 18. 1. 2006:

I-výtahy.cz:

tzb.info.cz, 4. 1. 2006:

o ne-oběžných výtazích…

Radko Kynčl:

další zajímavé a partnerské weby

archii.cz – architektura, design, umění…

prazskekasny.net – stránky fotodokumentující veškeré pražské vodní prvky…

Odboru kultury a památek Magistrátu hl. m. Prahy – zajímavé stránky nejen o památkové péči, rozcestník na další pragensistické weby…

obrazar.web2.cz – pravidelně aktualizovaný občasník pro vážnější zájemce o kvalitní uměleckou architekturu

archii.cz | CMS timqui.net | © 2005-2008 David Kabele