páternostery

půdou i sklepem projedete bez nebezpečí

Mám před vstupem do páternosteru uzavřít životní pojistku?, aneb bezpečnost

Vzhledem k tomu, že se u nás (bohužel) nevede evidence úrazů, nedá se otázka statistické bezpečnosti, resp. nebezpečnosti vertikálních dopravních zařízení objektivně vyhodnotit. To se týká jak výtahů, oběžných výtahů, tak i eskalátorů, což jsou obdobná dopravní zařízení a bylo by možné je porovnávat.

Většina úrazů případně poškození zařízení, které se stávají na oběžných výtazích souvisí s hrubým porušením návodu na používání.

Příklad (to se skutečně stalo a jednalo se o stálé zaměstnance, kteří dobře věděli, že je přísně zakázáno používat oběžný výtah k převážení nákladu): přeprava stolu, který byl navíc větší než vlastní kabinka nebo štaflí. Naštěstí nedošlo ke zranění, za což by se dotyční měli do konce života minimálně modlit Otčenáš.

Pojďme se tedy podívat páternosterům na zoubek. Je oběžný výtah nebezpečné zařízení?

Z tisku:

Oběžný výtah – zpráva z VP z 28.7.2005

„Zapomněla vystoupit a bála se, že se s ní kabina převrátí. Proto chtěla vyskočit na poslední chvíli. Kabina ji ale skřípla nohy a celý výtah se zasekl. Kromě lehčího šoku a zhmožděných nohou ji nic nebylo“.

Pohyblivé schody – zpráva z VP 10.10.2005

„Dítě zachycené za nohu a oděv v eskalátoru ve stanici metra Flora museli vyprostit hasiči“

Výtah – prosinec 1998, Brno

„Šestiletý školák šel sáňkovat a vezl si výtahem boby, které si pověsil na krk. Když nastupoval, uvízl provaz v šachetních dveřích.Zdviž se rozjela a chlapec se na provazu oběsil.“

Nikdy se nepodaří zabránit úrazům a to se týká úrazů ve všech dopravních i jiných zařízeních. Je možné je pouze omezit. Bohužel někteří lidé jsou nepoučitelní a když se objeví nové zařízení zvyšující bezpečnost provozu, už vymýšlejí, jak ho „přelstít“.

Mám na mysli například šachetní dveře výtahu, kde je „znemožněno“ otevření šachetních dveří bez použití speciálního klíče, nestojí-li za nimi klec nebo jízda výtahu při otevřených šachetních dveřích.

K těmto zraněním a smrtelným úrazům u oběžných výtahů však nedochází, protože šachta je „vyplněna“ kabinkami a pád do šachty je znemožněn. Díky dalším bezpečnostním zařízením jsou tak vážné úrazy, bez vyložené snahy dotyčného, v páternosteru téměř vyloučeny.

Řečí čísel ještě jednou, smrtelných úrazů v běžných výtazích je několik ročně (stačí občas se podívat do novin), ovšem o žádném úmrtí v oběžném výtahu nevíme.

Jak je u oběžného výtahu zabráněno, aby nedošlo k úrazu?

Jak takový bezpečný oběžný výtah z hlediska paragrafů vypadá?

Podle Vyhlášky č.48/1982 Sb. :

§ 209

Oběžné výtahy

(1) Přední část podlahy kabiny oběžného výtahu i podlaha každého nástupiště pro jízdu směrem nahoru musí mít po celé šířce kabiny do hloubky alespoň 0,2 m odklopné můstky s protiskluzovou úpravou (obr. 2). Kabina a nástupiště musí mít po obou stranách pevná držadla. Při zastavení kabiny se musí samočinně zapnout zvuková signalizace.

(2) Mezi přední hranou podlahy kabiny a stěnou šachty smí být mezera nejvýše 25 mm. Prostor mezi dvěma za sebou jedoucími kabinami musí být uzavřen dvěma stěnami, a to pevnou stěnou umístěnou pod podlahou kabiny a pohyblivou (sklopnou) stěnou upevněnou na odklopné části stropu kabiny. Odklopením pohyblivé stěny se musí výtah zastavit (obr. 3). V nástupišti pro jízdu nahoru musí být zřízena posuvná stěna, která zastaví výtah při nárazu zespodu; vypnutí příslušného spínače musí být nucené (obr. 1).

posuvná stěna odklopné můstky s protiskluzovou úpravou odklopením pohyblivé stěny se musí výtah zastavit

§ 212

Elektrické zařízení výtahu

(2) Oběžný výtah musí být opatřen zařízením, které dovolí jeho chod jen ve zvoleném směru.

Podle ČSN 27 4009 (stručný přehled některých opatření):

Zde je třeba podotknout, že v posledních letech byly na velkém množství páternosterů provedeny takové úpravy, aby byla možnost jakéhokoli zranění zcela minimalizována, a to nad rámec jakýchkoli zákonných povinností.

Bezpečnostní a informační tabulky

Tabulka umístěná v každé kabince:

image

Tabulka umístěná v každé stanici:

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ OBĚŽNÉHO VÝTAHU

 1. OBĚŽNÝ VÝTAH NESMĚJÍ POUŽÍVAT:
  1. osoby, jimž choroba brání v bezpečném použití oběžného výtahu.
  2. děti mladší 10 let.
 2. V KABINĚ SE NESMĚJÍ DOPRAVOVAT VÍCE NEŽ 2 OSOBY. Doprava nákladů je přísně zakázána.
 3. Nenastupujte a nevystupujte po náhlém zastavení výtahu, je-li podlaha vzdálena více než 20 cm od podlahy nástupiště. V tom případě vyčkejte do příchodu dozorce výtahu, který Vás bude informovat o vyproštění.
 4. Zapomenete-li včas vystoupit v nejvyšší nebo nejnižší stanici, stůjte v kabině klidně, půdou nebo sklepem projedete bez nebezpečí.
 5. V případě nebezpečí zastavte výtah stisknutím ovládače označeném STOP umístěného za sklem na sloupu mezi nástupišti. Zneužití ovládače STOP je zakázáno.
 6. Nevstupujte do kabiny, pokud je vstup přepažen závěsnou šňůrou.
 7. Zazní-li zvukový signál za jízdy, pak signalizuje brzké ukončení provozu. Při nejbližší příležitosti vystupte a do výtahu již nenastupujte.

Prohlídky, revize

K předcházení poruch a ověřování bezpečnosti se provádějí pravidelné prohlídky, kontroly provozní způsobilosti, revize a revizní zkoušky. Veškerá tato opatření směřují k jedinému cíly: Aby toto zařízení bylo bezpečné.

Inspekční nález akreditovaného inspekčního orgánu na oběžný výtah po rekonstrukci zní:

„Posouzené zdvihací zařízení nevykazuje zjevné neshody, které by snižovaly jeho technickou bezpečnost při provozu, za předpokladu dodržování pokynů výrobce a obecně platných bezpečnostně technických požadavků, vztahujících se na dané zařízení.“

Z čeho mají nebo mohou mít lidé strach? Aneb Průvodce cestujícího páternosterem pro začátečníky

Nenechávejte vystrčené údy (viz Návod), kdyby se to však přeci jenom stalo, bezpečnostní spínače oběžný výtah zastaví aniž by došlo ke zranění (viz Vyhláška č.48/1982 Sb)

Nestane se nic, půdou a sklepem skutečně projedete bez nebezpečí, jak je uvedeno v návodu a po horizontální (!) změně směru jízdy, pojedete zpět a v požadované stanici můžete vystoupit. Přesto by jste měli dodržovat pokyny a nejpozději v krajní stanici vystoupit. Poslední stanice je vždy označena, např. v mezipodlažní informační prosvětlené tabulce.

Pomůže, oběžný výtah po zastavení začne samočinně zvonit (u rekonstruovaných výtahů i při výpadku proudu) a stálá obsluha (dozorce) Vám pomůže.

Kdo chce psa bít si hůl vždycky najde. A tak když někdo spíše než něco využívá, věcí zneužívá a snaží se nade všechno vyzrát a přelstít, nebo si o zranění vyloženě koleduje, jeho snaha bude korunována úspěchem. Zranit se můžeme stejně tak dobře v páternosteru jako v běžném výtahu jako na schodech. V žádném bezpečnostním ohledu však oběžný výtah nepředstavuje nějaké riziko, k použití je však zapotřebí zdravý mozek (jako, jsme u toho opět, všude).

Vypracoval Ing. Milan Kužel, Kone, a.s., úpravy David Kabele

archii.cz | CMS timqui.net | © 2005-2008 David Kabele